Polaznici raketne radionice izradili su 20-tak raketnih modela i lansirali ih u Šijanskoj šumi

   HR     ENG     ITA