Na radionici maketarstva "Diorama" počele su pripreme za izradu makete srednjovjekovne utvrde - pulskog Kaštela . . .
   HR     ENG     ITA