Dokumenti:

 

- Prijava polaznika za stručno osposobljavanje (tečaj) za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima (UEZ prijava)

- www.energeticari-zg.hr/pdf/UEZprijava2013.pdf

- Prijava za polaganje prvog stručnog ispita (PRIJAVA P-1)

www.seh.hr/dokumenti/prijava_p-1_2012.pdf

- Prijava za popravak prvog stručnog ispita (PRIJAVA POPR-2)

www.seh.hr/dokumenti/prijava_popr-2_2012.pdf

- Prijava za polaganje povremenog ispita (PRIJAVA P-3)

www.seh.hr/dokumenti/prijava_p-3_2013.pdf

- Prijava za popravak povremenog ispita (PRIJAVA POPR-P3)

www.seh.hr/dokumenti/prijava_popr-p3_2013.pdf

- Izvješće mentora (PRILOG 4)

www.seh.hr/dokumenti/prilog_4-izvjesce_mentora_2012.pdf

- Potvrda o radnom iskustvu

www.seh.hr/dokumenti/potvrda_o_radnom_iskustvu.pdf

 

Napomena:

 

Dokumenti koji su navedeni su obrasci koje treba ispuniti i odštampati jer unesene podatke nije moguće spremiti u memoriju računala. Može se spremiti samo obrazac bez unesenih podataka.

 

* za otvaranje dokumenata potreban je program Adobe Acrobat Reader kojeg možete preuzeti sa sljedeće adrese: get.adobe.com/reader/.

 

   HR     ENG     ITA