Zajednica tehničke kulture Pula je nastala 14. srpnja 1994. godine udruživanjem udruga tehničke kulture s područja grada Pule. Zajednica tehničke kulture okuplja udruge tehničke kulture koje su se odlukom o udruživanju udružile u Zajednicu tehničke kulture Pula.

U Zajednicu udružene udruge tehničke kulture ostvaruju zajedničke interese, usklađuju programske aktivnosti, brinu o uvjetima rada te vođenju obavezne i zajedničke dokumentacije.

Zajednica tehničke kulture Pula organizira i provodi programe od zajedničkog interesa udruga i općeg interesa građana grada Pule.

Program Zajednice tehničke kulture Pule sadrži temeljne pretpostavke okupljanja građana u raznovrsnim programima tehničke kulture koje provode udruge tehničke kulture.

Kroz rad Centra za tehničke aktivnosti "Veruda", Trg kralja Tomislava 13. zadovoljavaju se Zakonom utvrđene obveze rada s djecom i mladeži na području grada Pule, a koje čine javnu potrebu u tehničkoj kulturi Grada Pule

   HR     ENG     ITA