Za učenike od 1. - 4. razreda

Maketarstvo „Diorama“ - maketa je riječ preuzeta iz francuskog jezika, a označava statički prikaz nekog objekta, vozila ili slično. Služi prikazivanju odnosa veličine i izgleda stvarnog objekta i izrađene makete. Maketa se razlikuje od modela, jer model prikazuje način na koji originalni objekt funkcionira (npr. model zrakoplova leti, dok je maketa statična).Za izradu maketa mogu se koristiti različiti materijali, poput gipsa,stiropora,stirodura, drva, kamena i sl. i raznovrstan alat, kao skalpeli, škarice, pincete, različite vrste turpija, svrdla i sl. Kombinacija makete i figure u nekom okolišu daje dioramu. Izrada diorame je najkompleksniji dio maketarstva, gdje se pokazuje znanje autora pri izradi okoliša, građevina, vozila i figura. Maketarstvo je jako zanimljiv hobi, koji u sebi ujedinjuje tehničko znanje s proučavanjem povijesti. Ovom hobiju je prvenstveni cilj prikazivanje objekata vezanih za pojedino povijesno razdoblje. Cilj je ove radionice poticanje djece na kreativnost, stvaralaštvo, logičko razmišljanje, a ujedno se kod djece razvijaju pažnja, koncentracija,  sposobnosti , te fina motorika i socijalizacijske vještine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eko –lego konstruktorstvo, gradnja tehničkih tvorevina od metalnih lego elemenata. Učenici spajanjem različitih elemenata, vijaka i matica, čitajući nacrte sastavljaju modele radnih strojeva, aviona i dizalica na koje se montiraju elementi za daljinsko upravljanje, a pogone se i energijom iz obnovljivih izvora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mala škola informatike učenici bi  trebali bi usvojiti znanja o načelima djelovanja tehničkih sustava,omogućiti razvoj vještina djelotvorne uporabe računala i korisničkog programa MS PowerPoint, stjecanje temeljnih znanja o osnovnim načelima i idejama za korištenje ovim programom za izradu prezentacija. Učenici će steći osnovna saznanja o mogućnostima izrade prezentacije, pravilnog ponašanja na Internetu te kao i česte zlouporabe Interneta u razne negativne svrhe. Cilj je radionice, uz osnovne načine rada na računalu naučiti nešto novo što će koristiti u budućnosti, te ujedno i poboljšati kakvoću života u svojoj užoj i široj zajednici.

   HR     ENG     ITA