Za učenike od 5. - 8. razreda

RC AUTOMODELARSTVO - konstrukcija, gradnja i natjecanje umanjenih automobila (RC modela)

Polaznici ove radionice izraditi će model automobila sa elektroničkim sustavom za daljinsko upravljanje. Sustav se sastoji od dvije cjeline: modela automobila, elektronike za kontrolu pogona i upravljanje i daljinskog upravljača. U radu se koriste razne tehnologije i alati kojim je moguće riješiti probleme i izraditi RC model. Kako bi model automobila bio daljinski upravljiv biti će ugrađeni mikroupravljački sustavi, nakon čega slijedi pisanje softvera kako bi se moglo upravljati sklopovima.

Cilj je radionice promicati tehničke vještine i prometni odgoj, razviti osjećaj prostora i motorike kod polaznika, te pružiti prigodu za potvrđivanje sposobnosti. Osim treninga, vožnje radio upravljanih automodela na poligonu, učenici će projektirati i izraditi karoseriju od šperploča, urediti pogonsku i upravljačku transmisiju, izraditi električnu instalaciju, elektronički povezati sustave te napisati potreban softver za pogon i upravljanje nakon čega slijedi testiranje izrađenog automodela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na robotici i elektrotehnici učenici savladaju znanje kako programirati i pokrenuti robota. Koristeći mickrocontrollere, mobilni Boa-Bot-robot, edukacijski mobilni Robot, (EmoRo) i lego elemente “FISCHERTECHNIK" upoznaju se s mehaničkom konstrukcijom robota, pogonskim uređajem , te izradom i primjenom programa. Proces izgradnje i programiranja robota je kombinacija mehanike, elektronike i logičnog razmišljanja sa E-Moro edukacijskim robotom osmišljenim da kroz zabavu i natjecanje  potiče učenje. Edukacijski Mobilni Robot, (EMoRo) približiti će polaznicima „stvarni svijet“ elektrotehnike, elektronike i robotskog upravljanja, kakav se može vidjeti u praksi. Jedine razlike su veličina i sofisticiranost, ali načelo rada je gotovo isto. Izrađeni roboti otvaraju parkirnu rampu , otvaraju i zatvaraju garažna vrata, upravljaju mašinom za štancanje,brojanje posjetitelja u muzeju, pomicanje pokretnog eksponata u muzeju sa posebnim zahtjevima, alarm u muzeju, upravljaju različitim raskrižjima sa semaforima sa posebnim zahtjevima  i sl.

   HR     ENG     ITA