Radionice maketarstva „Diorama“ ,Eko - lego konstruktorstva,informatike,robotike i elektronike, RC brodo maketarstva i modelarstva, obnovljivih izvora energije, maketarstva uporabnih predmeta

   HR     ENG     ITA