Organi i tijela

Zajednicom upravljaju članice, i to:

1. neposrednim poticanjem razmatranja pitanja i podnošenjem prijedloga tijelima Zajednice,

2. osobnim izjašnjavanjem zastupnika članica u Skupštini, te

3. posredno preko članova Skupštine izabranih u druga tijela upravljanja i nadzora te u radna tijela Zajednice

Tijela upravljanja i nadzora Zajednice tehničke kulture Pula jesu:

1. Skupština,

2. Upravni odbor,

3. Nadzorni odbor

Stalna radna tijela Zajednice jesu:

1. Stručni savjet,

2. Odbor za izvanškolske programe mladeži

Upravni odbor tvori pet članova:

1. predsjednik(ca),

2. potpredsjednik(ca)  

3. tri člana

Nadzorni odbor tvore:

1. predsjednik(ca)

2. dva člana

 

 

 

   HR     ENG     ITA