20.09.19 09:42 Starost: 124 days

Europski tjedan mobilnosti “Krećite se s nama!”

U organizaciji Grada Pule, a u sklopu obilježavanja Europskog tjedna mobilnosti 19. rujna na trgu Portarata, Zajednica tehničke kulture PulaAutoklub Pula – Rovinj održali su prezentaciju i demonstraciju: Sigurno biciklom u prometu i Polaganje za vožnju biciklom za niže razrede pulskih osnovnih škola. Na info punktu Policijska uprava istarska prezentirala je rad policije kroz zdrav način kretanja (biciklistička ophodnja) te preventivni rad na sigurnosti u prometu, posebice sigurnom kretanju pješaka i biciklista.

Cilj Europskog tjedna mobilnosti je poticanje javne svijesti i aktivnosti građana usmjerenih protiv onečišćenja okoliša uzrokovanog povećanjem opsega prometa u gradovima, čime se pridonosi poboljšanju kvalitete života građana.

 

   HR     ENG     ITA